Ułatwienia dostępu

Rehabilitant

I.  Dane kontaktowe

Zajęcia rehabilitacji ruchowej w naszym przedszkolu prowadzi pani mgr Beata Kaczyna.

II. Harmonogram pracy logopedy w naszym przedszkolu

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godziny pracy 

-

- - - 8.15-9.00

 

III. Specyfika zajęć

W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia rehabilitacji ruchowej w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w formie zajęć grupowych. Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonej sali gimnastycznej, na parterze budynku.  Ich celem jest zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego jak również minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych stymulujących prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka.

 

IV. Współpraca z rodzicami
Rehabilitant służy pomocą i wsparciem zarówno kadrze pedagogicznej, jak również dziecku i jego rodzinie. Jest dostępny w placówce w godzinach swojej pracy, ale także, po wcześniejszym umówieniu się, o innych porach. 

WWRD

Co to jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) jest formą pomocy, z której może skorzystać dziecko od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Jest to bezpłatna forma zajęć terapeutycznych dla dzieci posiadających opinie o potrzebne objęcia zajęciami w ramach WWR. Działanie te obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem.

Dla kogo?

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju przysługują każdemu dziecku z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi lub z niepełnosprawnością. Są przeznaczona przede wszystkim dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby dziecko rozpoczęło terapię w ramach WWR?

 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania w oryginale. Może ją wydać wyłącznie publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (PPP) właściwa dla miejsca zamieszkania.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia WWR;

Zespół Wczesnego Wspomagania

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 1. Pedagog posiadający - kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 2. Psycholog;
 3. Logopeda.

W zależności od potrzeb dziecka (zaleceń w opinii) i jego rodziny, terapię mogą również prowadzić inni specjaliści niż w/w wymienieni.

WWR w naszym przedszkolu

Osobami odpowiedzialnymi za terapię WWR są terapeuci specjalizujący się w pracy nad poszczególnymi obszarami rozwojowymi. W naszym przedszkolu mogą Państwo korzystać z następujących form terapii:

 • terapia psychologiczna

 • terapia pedagogiczna

 • terapia logopedyczna

 • terapia neurologopedyczna

 • terapia ruchowa

 • terapia ręki

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną i odbywają się według ustalonego harmonogramu.
Należy pamiętać, że WWR nie jest ani pomocą psychologiczno-pedagogiczną ani kształceniem specjalnym. Jest zupełnie odrębną i niezależną formą wsparcia dla dziecka i jego rodziny.

,,Sensoplastyka na kółku”

***

W ramach prowadzonej innowacji na kółku plastycznym dzieci wykonały kwiaty z masy solnej.

***

W ramach prowadzonej innowacji na kółku plastycznym dzieci wykonały kolorowe zajączki wykorzystując różne faktury papieru.

***

Oznaki wiosny
Oznaki nadchodzącej wiosny malowane na foli w ramach innowacji prowadzonej na kółku plastycznym.

 ***

Serduszka z gliny

Podczas dzisiejszych zajęć z innowacji  dzieci  dowiedziały  się, że glina to rodzaj skały, którą można spotkać pod ziemią oraz że jest ona stosowana jako materiał do budowy domów, wyrabiania garnków, rzeźbienia. Dowiedziały  się, co to jest rzeźba i płaskorzeźba, zostały zachęcone do samodzielnego wykonania  naczynia. Sama zabawa gliną była dla dzieci wielką przyjemnością. Na zakończenie zajęć pomalowały wypalone z gliny serduszka.

***

Gniotki sensoryczne

Na zajęciach z innowacji prowadzonej na kółku plastycznym dzieci wykonały gniotki sensoryczne.

***

Kolorowe galaretki

W ramach prowadzonej innowacji na kółku plastycznym wykorzystaliśmy galaretki. Krojąc galaretkę nożykiem lub wyjmując z niej zatopione elementy, trenujemy motorykę małą i chwyt pęsetkowy. Dzieci rozwijały umiejętność manualne tworząc figury geometryczne. To była wspaniała zabawa.

,,Uważność i spokój Kaczuszki”

"Cicho - Sza!"

Kaczuszki w ramach innowacji "Uważność i spokój Kaczuszki"  przed rozpoczęciem zajęć właściwych wzięły udział w cyklu zabaw wyciszających
"Cicho - Sza!",  masażyków relaksujących oraz zabaw   dywanowych. Kaczuszki stworzyły również domek dla Ciszaków, które do tej pory mieszkały w słoiku.

***

Kaczuszki robią "ciszaki"

Dzieci potrzebują ciszy, aby łatwiej im było skupić się na wykonywanych działaniach. Potrafią wtedy świadomie unikać hałasu, wybierać i dobierać odpowiednie dla siebie sytuacje z udziałem ciszy, wiedzą też jak  radzić sobie ze stresem, złością, z nadmiarem bodźców. Pomagają im w tym "ciszaki", które Kaczuszki stworzyły w ramach zajęć z innowacji.

***
Kaczuszki dokarmiają ptaki zimą
W ramach działań innowacyjnych "Uważność i spokój" Kaczuszki jakiś czas temu na zajęciach poznały konieczność dokarmiania ptaków zimą.
Poznały niektóre gatunki i ich przysmaki. 
Dzieci założyły ptasią stołówkę i na bieżącą uzupełniają pokarm dla ptaków. Chętnie obserwują przez okno przylatujące do karmnika ptaki.
Mamie Marcela dziękujemy za podarowanie karmni
 
 

Logośniadanka

***

Podczas mijającego tygodnia grupy starsze poznały bajkę logopedyczną "O Języczku Łakomczuszku".

***

W tym tygodniu grupy starsze ćwiczyły pionizację języka przy pomocy cheerosa, trzymając go za górnymi zębami.

***

W tygodniu przed i poświątecznym starszaki ćwiczyły "słodkie miny". Usta dzieci były posmarowane miodem i musieli je najpierw skleić razem, a potem dokładnie oblizywać.

***

Tym razem grupy starszaków w ramach innowacji "Logośniadanka" ćwiczyły ze słomkami - wydmuchiwały powietrze do szklanek, robiąc "wiosenną burzę".

***

W tym tygodniu starszaki wykonywały ćwiczenia języka z tik-takiem. Przesuwały go w przestrzeni pomiędzy górną wargą a dziąsłem.

***

Tym razem w ramach innowacji "Logośniadanka" starszaki ćwiczyły pionizację języka przy pomocy opłatków (można też użyć do tego ćwiczenia andrutów lub wafelków). Każdy otrzymał kawałek opłatka, który trzeba było przykleić na podniebieniu, a później przy otwartej buzi ściągnąć go językiem i zjeść.

***

W tym tygodniu starszaki w ramach innowacji "Logośniadanka" ćwiczyły swoje języki, wykorzystując do ćwiczeń wykałaczkę i płatek śniadaniowy. Za pomocą języka przesuwały go w lewo i prawo oraz w górę.

***

W pierwszym tygodniu trwania innowacji starszaki z grup Kaczuszek, Krasnoludków i Niedźwiadków ćwiczyły usta ze słomkami. Wykonywały dzióbki i uśmiechy razem z kolorowymi rekwizytami. Później mogły skosztować pysznej herbatki pitej właśnie przez słomki - wcześniej zostały poinstruowane, jak prawidłowo pić przez słomkę.

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne