Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole w Lubomi

Przedszkole im Elżbiety Sojki w Lubomi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole w Lubomi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści pochodzą z różnych źródeł,
 • treści zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Pytlik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 4516015

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola im Elżbiety Sojki w Lubomi
 • Adres: ul. Szkolna 5
  44-360 Lubomia
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 4516015

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Przedszkole im. Elżbiety Sojki w Lubomi jest budynkiem dwukondygnacyjnym, z dwoma wejściami- głównym i od strony pomieszczeń kuchennych.

 • W odległości 60 m od budynku przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Z parkingu można bezpiecznie- chodnikiem- przemieścić się w stronę głównego wejścia do budynku przedszkola.

 • Aby wejść do budynku należy pokonać 2 szerokie stopnie schodów (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe do przedsionka budynku otwierane ręcznie.

 • W przedsionku znajduje się domofon przez który można się komunikować z sekretariatem i wszystkimi salami zajęć poszczególnych grup, ale nie posiada on udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzrokową lub słuchową.

 • W przedsionku znajduje się również dzwonek dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

 • Pracownicy przedszkola pomogą osobie niepełnosprawnej :

- otworzyć drugie drzwi

- pokonać 3 schody, które prowadzą na poziom parteru,

- zapewnią odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze po których można się swobodnie poruszać. W budynku nie ma windy.

 • Jedna sala zajęć na parterze posiada osobną toaletę dostosowaną dla dzieci poruszających się na wózku.

 • Do budynku przedszkola i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W  budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.

 • Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne