Ułatwienia dostępu

Język angielski

Język angielski

 

Zajęcia z języka angielskiego:

  • od 1 września 2022r.  prowadziła pani mgr Karolina Szulc
  • od 1 grudzień 2022 prowadzi pani mgr Anna Bizoń - Bobro

 PLAN ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2022/2023

 


PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Gr. 1

 11.00-11.30

 

12.30-13.00


12.30-13.00

 

Gr. 2

13.30-14.00

 


13.00-13.30

   

Gr. 3

11.30-12.00 

 


11.00-11.30


11.30-12.00

 

Gr. 4

12.30-13.00

 

11.30-12.00

11.00-11.30

 

Gr. 5

 13.00-13.15


 

10.30-10.45

 

 

Gr. 6

 

 

10.00-10.15

 13.00-13.15

 

*ważny od 01.12.2022

Jaki jest cel nauczania języka angielskiego?

Najważniejszym celem „spotkań” z nowym językiem jest zainteresowanie przedszkolaka nauką języka obcego, uwrażliwienie na ten język oraz stopniowe rozwijanie świadomości językowej, która dotyczy zarówno języka ojczystego, jak i obcego. Tak więc podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa. Zakłada się, że te sprawności staną się następnie bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na tym i na następnych etapach edukacyjnych.

Spotkania z językiem angielskim umożliwiają dzieciom zaznajomienie się z brzmieniem języka  angielskiego oraz rozbudzają w nich chęć do dalszej nauki: sprawiają radość, która wypływa z rozumienia innego sposobu komunikacji niż język rodzimy, wzmacniają naturalne zaciekawienie światem i wykorzystują pozytywne nastawienie do nauki, wynikające między innymi z przyjemnego zaskoczenia, że język obcy wcale nie jest taki trudny. W starszej grupie wiekowej rozwijane są: umiejętność komunikacji na poziomie wyrazu i prostego zdania oraz gotowość do rozpoczęcia nauki czytania.

W całym okresie przedszkolnym rozwijana jest przede wszystkim sprawność rozumienia ze słuchu – aby bowiem móc osiągnąć w późniejszym okresie cele na odpowiednio wyższym poziomie, na pierwszym etapie należy zbudować stabilny fundament. Roześmiane i rozśpiewane przedszkolaki będą na pewno bardziej zmotywowane do dalszej nauki.

Wraz z rozwijaniem umiejętności językowych należy budować motywację dziecka, bez której jakikolwiek sukces wydaje się niemożliwy. Motywacja ma ogromny wpływ na aktywność i ukierunkowanie działania, a więc łatwiej i trwalej zapamiętujemy to, co zapamiętać chcemy, co nas interesuje i sprawia nam przyjemność. Motywacja będzie niezbędnym warunkiem do nauki języka obcego: chęci poznawania języka, komunikowania się w nim oraz podejmowania ryzyka. Podkreślić należy, że dzieci przedszkolne motywują ciekawe ćwiczenia, materiały, formy aktywności oraz miła atmosfera w grupie.

Uważa się, że tę grupę wiekową cechuje również pewna motywacja wewnętrzna – uczą się języka obcego, ponieważ lubią to, co z nim związane (piosenki, rymowanki, zabawy, nauczyciela). Raz zachęcone przez nauczyciela, chętniej podejmą trud nauki w późniejszych latach.

Jak już wspomniano, na tym etapie nauczania zasadniczym celem jest nie tyle rozwój precyzyjnie określonych umiejętności językowych, ile uwrażliwianie dziecka na język angielski. Oznacza to oczywiście, że przedszkolak nabędzie pewnych umiejętności i wiedzy, ale ważniejsze będzie dla niego samo doświadczenie języka obcego i uświadomienie sobie, że istnieją różne sposoby porozumiewania się.

Przedszkole jest idealnym miejscem na rozpoczęcie nauki języka angielskiego. W przyjaznej atmosferze i znanym dzieciom otoczeniu język angielski kojarzy się z przyjemnymi doświadczeniami.

W jaki sposób dzieci uczą się języka?

Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić fenomenalny proces uczenia się skomplikowanego systemu językowego przez tak niedoświadczonych uczniów. Jeżeli chodzi o naukę języka obcego  podkreślić należy następujące aspekty tego procesu:

- dziecko znajduje się w okresie krytycznym, sensytywnym, co oznacza, że potrafi nabywać język w sposób naturalny, bez zapisywania i świadomego studiowania reguł, słówek itp. Warunkiem sukcesu jest maksymalne wystawienie na język i częsty kontakt z nim;

- pierwszym etapem procesu nabywania języka jest słuchanie, potem imitacja; dziecko chętnie powtarza nowe dźwięki i wyrazy;

- dziecko zaczyna mówić, kiedy samo czuje się gotowe – nie można go do tego zmusić; dlatego dzieci zaczynają produkcję językową w różnym wieku;

- organy mowy dziecka są elastyczne, stąd z łatwością wymawia nowe dźwięki i wyrazy;

- dla dziecka wszystko jest nowe: i świat, który je otacza, i język, za pomocą którego nazywa świat i jego zjawiska; język, w którym nazywa świat tak naprawdę nie ma znaczenia, bo i ojczysty, i drugi mogą być jednakowo obce (w pewnym wieku); różnica polega jedynie na ilości ekspozycji na te języki;

- każde dziecko jest w stanie naturalnie nabyć wiele różnych języków pod warunkiem dostatecznej ekspozycji na nie.

Jakie są oczekiwane osiągnięcia dzieci na koniec okresu wychowania przedszkolnego?

Umiejętności receptywne

Dziecko potrafi:

- zrozumieć polecenia nauczyciela;

- rozpoznać wyrazy, w których występuje ta sama głoska lub sylaba (np. wyrazy rymujące się);

- rozumieć ogólny sens krótkich, prostych sytuacji komunikacyjnych w ramach poznanego materiału językowego;

- wyszukać pojedyncze informacje w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, historyjkach;

- porównać usłyszane informacje z podanymi (np. na ilustracji itp.);

- grupować ze sobą różne wyrazy.

Umiejętności produktywne

Niewerbalne

Dziecko potrafi:

- kreślić różne kształty;

- kreślić kształty literopodobne;

- kolorować, naklejać w miarę precyzyjnie w odpowiednich miejscach;

- policzyć (np. przedmioty na ilustracji).

Werbalne

Dziecko potrafi:

- w miarę poprawnie wymawiać dźwięki i poznane wyrazy w języku angielskim;

- udzielać prostych krótkich odpowiedzi;

- nazywać przedmioty np. na obrazkach;

- w prosty sposób opowiedzieć o sobie i swojej rodzinie (np. w recytowanym wierszyku);

- wyrecytować z pamięci proste wierszyki i zaśpiewać piosenki.

Osiągnięcia wychowawcze

Dziecko:

- podejmuje próby pracy w parach i grupach;

- potrafi lepiej wyrazić swoją własną opinię i wysłuchać opinii innych;

- przejawia otwartość wobec innych ludzi;

- pozytywnie wyraża się o członkach swojej rodziny;

- z przyjaźnią odnosi się do swoich kolegów;

- potrafi lepiej ocenić postępowanie swoje i innych.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne