Ułatwienia dostępu

WWRD

Co to jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) jest formą pomocy, z której może skorzystać dziecko od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Jest to bezpłatna forma zajęć terapeutycznych dla dzieci posiadających opinie o potrzebne objęcia zajęciami w ramach WWR. Działanie te obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem.

Dla kogo?

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju przysługują każdemu dziecku z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi lub z niepełnosprawnością. Są przeznaczona przede wszystkim dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby dziecko rozpoczęło terapię w ramach WWR?

 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania w oryginale. Może ją wydać wyłącznie publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (PPP) właściwa dla miejsca zamieszkania.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia WWR;

Zespół Wczesnego Wspomagania

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 1. Pedagog posiadający - kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 2. Psycholog;
 3. Logopeda.

W zależności od potrzeb dziecka (zaleceń w opinii) i jego rodziny, terapię mogą również prowadzić inni specjaliści niż w/w wymienieni.

WWR w naszym przedszkolu

Osobami odpowiedzialnymi za terapię WWR są terapeuci specjalizujący się w pracy nad poszczególnymi obszarami rozwojowymi. W naszym przedszkolu mogą Państwo korzystać z następujących form terapii:

 • terapia psychologiczna

 • terapia pedagogiczna

 • terapia logopedyczna

 • terapia neurologopedyczna

 • terapia ruchowa

 • terapia ręki

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną i odbywają się według ustalonego harmonogramu.
Należy pamiętać, że WWR nie jest ani pomocą psychologiczno-pedagogiczną ani kształceniem specjalnym. Jest zupełnie odrębną i niezależną formą wsparcia dla dziecka i jego rodziny.

Drukuj   E-mail

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne