Ułatwienia dostępu

Kółko matematyczne

Kółko matematyczne przeznaczone jest dla dzieci 5,6 letnich, które przejawiają uzdolnienia matematyczne (w ramach PPP).

Zajęcia prowadzone są przez mgr Esterę Dubińską - w piątki w godz. 8:15 - 9:00.

 

Kółko matematyczne organizowane na terenie naszego przedszkola ma za zadanie wspierać rozwój umiejętności matematycznych wychowanków uzdolnionych pod tym kątem. Programem zajęć zostaną objęte dzieci 5 i 6 letnie, uzdolnione matematycznie – wytypowane przez nauczycielki B. Cichy, M. Seget, A. Fiołka.

CELE ZAJĘĆ:

 • stymulowanie myślenia matematycznego
 • rozwijanie zdolności matematycznych
 • stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, stymulowanie jego rozwoju,
 • ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy,
 • wzmacnianie pozytywne dziecka – podnoszenie samooceny i motywacji do nauki oraz do działania,
 • stymulowanie rozwoju dziecka: intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • rozwój myślenia operacyjnego,
 • kształtowanie umiejętności szacowania i porównywania wielkości obiektów,
 • nabycia wiedzy niezbędnej do posługiwania się takimi pojęciami jak duży, mały, mniejszy, większy, bliżej, dalej, cięższy, lżejszy,
 • umiejętność zrozumienia zależności między skutkiem a przyczyną,
 • umiejętności rozumienia podstawowych pojęć matematycznych,
 • umiejętności porządkowania rzeczywistości za pomocą liczenia

 


Drukuj   E-mail

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne