Ułatwienia dostępu

Rekrutacja

Rekrutacja 2023/2024


Dyrektor Przedszkola im. Elżbiety Sojki w Lubomi informuje, że

od 25 stycznia do 10 lutego 2023 r.,

przyjmowane będą wnioski  o przyjęcie dzieci do przedszkola

(wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym),

na nowy rok szkolny 2023/2024

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie  Przedszkola im. Elżbiety Sojki w Lubomi

w godzinach od 8:00 do 15:00, do dnia 10 lutego 2023 r.
Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.


Jeżeli:

  • oboje rodziców pracuje,
  • jeden pracuje, a drugi studiuje lub uczy się w trybie dziennym, czy wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą,to prosimy o dołączenie do wniosku odpowiednio: zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenia z uczelni, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) lub decyzji o naliczeniu podatku rolnego.DOKUMENTY DO PRZECZYTANIA:

DOKUMENTY  DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA:

(prosimy o wypełnienie tylko tych oświadczeń, które dotyczą Państwa rodziny).   

W/w dokumenty- w wersji papierowej- są również dostępne w sekretariacie przedszkola.                 
Wszelkie zapytania prosimy kierować pod te numery kontaktowe:
32 451 60 15 w godz. 8:00- 13:00
606 974 761 w godz. 7:00- 15:00


Drukuj   E-mail

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne