Ułatwienia dostępu

Aktualności

Ogłoszenie

Informujemy, że w przedsionku - na tablicy ogłoszeń- zamieszczona jest lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola  im. Elżbiety Sojki w Lubomi na rok szkolny 2023/2024.

Lista kandydatów zakwalifikowanych to lista tych, którzy spełnili wymagania formalne
- wnioski były kompletne.
Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem go do przedszkola.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, rodzic dziecka zakwalifikowanego  jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
Termin- wg. harmonogramu rekrutacji- od 6 marca do 10 marca 2023 r.
Nie złożenie deklaracji potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

Dopiero po zakończeniu tego etapu- potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola-  do wiadomości publicznej podawane będą  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do  Przedszkola im. Elżbiety Sojki w Lubomi na rok szkolny 2023/2024.
Termin - wg harmonogramu- to 15 marzec 2023 r.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne