Start Witamy Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkola im. Elżbiety Sojki w Lubomi

Świadczenia płatne:

7.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy  dzieci oraz rozwijające ich zainteresowania


Podstawa programowa – bezpłatna:

8.00 – 9.00  Zabawy dowolne wg własnych zainteresowań, zabawy ruchowe i kołowe ze śpiewem, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca
z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia poranne, kontakty z rodzicami, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

9.00 – 10.00 Śniadanie, uczenie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, przygotowanie do zajęć właściwych.

10.00 – 11.00 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programowa, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Gry i zabawy ruchowe.

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programowa, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

11.00 – 12.00 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne  na powietrzu, spacery
i wycieczki po najbliższej okolicy, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze: tworzenie okazji do obserwowanie, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy sportowe w sali  gimnastycznej, zabawy na tarasie przedszkolnym - KULKOWO, zabawy na placu zabaw.

12.00 – 13.00  Przygotowanie do obiadu , czynności  porządkowo – higieniczne, obiad, odpoczynek poobiedni, biblioterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy ruchowe i kołowe ze śpiewem, słuchanie muzyki.

13.00  - 14.00  Zajęcia rozwijające muzycznie, zajęcia i zabawy z j. angielskim, zajęcia wyrównawcze, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci  niepełnosprawnych, zabawy logopedyczne, rozwijanie  zdolności plastycznych, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe.


Świadczenia płatne:

14.00 – 15,00  Zabawy i działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, przygotowanie do podwieczorku, spożywanie podwieczorku, zabiegi higieniczne po podwieczorku, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcje wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

15.00 – 16.00 Zabawy dowolne wg. pomysłów i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe. Rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Poprawiony: wtorek, 02 marca 2021 14:51
 

Copyright © 2013 Przedszkole w Lubomi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Moderator: Karolina Szulc
Administrator strony: Ryszard Popardowski

Joomla 1.5 free templates

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości