Wyniki ewaluacji zewnętrznej Drukuj
Wpisany przez Karolina Szulc   


Wnioski

1. Działania podjęte przez przedszkole przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia i wychowania, a także innych sukcesów edukacyjnych dzieci.

2. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja bezpieczeństwu psychicznemu dzieci, co powoduje, że chętnie chodzą do przedszkola.

3. W przedszkolu prowadzona jest analiza zagrożeń, na podstawie której wprowadzane są działania profilaktyczne, co wpływa korzystnie na postawy wychowanków.

4. W planowaniu procesów wychowawczo-dydaktycznych nauczyciele uwzględniają korelację wszystkich treści programowych oraz zalecane warunki realizacji podstawy programowej, co umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój.

5. Podczas zajęć nauczyciele wykorzystują metody aktywne, które angażują dzieci i motywują je do działania.

6. W przedszkolu realizuje się zajęcia dodatkowe z zakresu nauki języka angielskiego i zajęć informatycznych, a także programy własne, dzięki którym poszerza się ofertę edukacyjną dla dzieci.

7. Infrastruktura przedszkola (sala gimnastyczna ze sceną, przeszklony taras, gabinet logopedyczny, izba regionalna, pokój patrona i  pracownia plastyczna z piecem ceramicznym) sprzyja podnoszeniu jakości pracy placówki.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całością raportu http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000223698144.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 26 maja 2014 07:00